۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

علاقمندان جهت تهیه کتاب، می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب:  

239409929، بانک رفاه  و یا شماره شبا:

IR260130100000000239409929 (به نام دانشگاه علوم پزشکی کرمان) و تحویل حضوری فیش به مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت یا ارسال آن به ایمیل مرکز به آدرس زیر، کتاب را دریافت نمایند.

mdrs.rcmh@gmail.com

جهت دریافت فهرست کتاب اینجا کلیک نمایید.