۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۵ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر   

ردیف

عنوان طرح

وضعیت طرح

نام و نام خانوادگی

مجری اول (اصلی)

1

 بررسی کارایی نانوفولرین کربنی، مایعات یونی و نانوفولرین کربنی اصلاح شده با مایعات یونی در جذب بخارات تولوئن

خاتمه یافته

علی فقیهی زرندی

2

 مقایسه روش ماشین بردار پشتیبان با روش های رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در طبقه بندی تزریق کنندگان مواد مخدر و محرک و روابط جنسی خارج از ازدواج دائم در جوانان 19-29 ساله

 

محمد رضا بانشی

3

 مقایسه مدلهای پارامتریک بقا (مدل های وایبل و لگ نرمال) در داده های چند سطحی وزن داده شده و کاربرد آن در بررسی عوامل موثر بر سن اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج درگروه سنی 29-19 سال در ایران

خاتمه یافته

مقدمه میرزایی رابر

4

 کاربرد مدل رگرسیون لجستیک رتبه ای چند سطحی وزن داده شده در بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از مواد مخدر قبل از برقراری رابطه جنسی در زنان آسیب پذیر در ایران در سال 1388

خاتمه یافته

مقدمه میرزایی رابر

5

 بررسی کارآیی نانوذرات دونمایی مزوپور سیلیکات (UVM 7) و نانوذرات دونمایی مزوپور سیلیکات عامل¬دار شده با گروه آمین( NH2 – UVM 7) در حذف و نمونه¬برداری از سرب و منگنز

خاتمه یافته

علی فقیهی زرندی

6

 مدل رگرسیون شمارشی با صفر زیادی در داده های وزن دار شده و کاربرد آن در بررسی عوامل موثر بر تعداد دفعات رابطه جنسی و استفاده از کاندوم در زنان تن فروش در ایران در سال 1388

خاتمه یافته

یونس جهانی

7

 بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، آنزیم های کبدی و آنزیم کولین استراز در کارگران کارخانه کاوش کیمیای کرمان

 

علی فقیهی زرندی

8

 بررسی الگوی بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در زنان استان کرمان با در نظر گرفتن تغییرات سیستم ثبت سرطان و ارجاع از سال 1380 تا سال 1395

خاتمه یافته

فرزانه ذوالعلی

9

 بررسی شیوع مصرف مواد(مخدر، الکل و روانگردان) و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پایه دهم شهر جیرفت، کرمان، 1396

 

فرزانه ذوالعلی

10

 برآورد Visibility Factor در مطالعات Network Scale Up (مرور روش ها)

خاتمه یافته

محمد رضا بانشی

11

 مقایسه مدل رگرسیون کاکس در داده های با سانسور فاصله ای با مدل های پارامتریک وایبل و نمایی و کاربرد آن در بررسی عوامل موثر بر سن اولین فروش سکس در زنان آسیب پذیر ایران در سال 1388

خاتمه یافته

یونس جهانی

12

 مقایسه ضریب همبستگی درون کلاسی معمولی با بیزی و کاربرد ان در نمرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خاتمه یافته

یونس جهانی

13

 برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشورایران در رشته های غیر بالینی تا سال 1404

 

علی اکبر حق دوست

14

 تعیین آستانه‌ی اپیدمی در بیماری های واگیردار با استفاده از مدلهای چند بخشی، با بکار بردن فرآیند شاخه ای و روش بیزی و مقایسه ی آنها با آستانه های موجود

 

عباس بهرامپور

15

 رگرسیون لاسوی لجستیک بیزی در داده‌های بعد بالا

 

عباس بهرامپور

16

 بازسازی شبکه ارتباطی miRNA-mRNA در انواع مختلف سرطان سینه

خاتمه یافته

معصومه ادهمی

17

 مرور سیستماتیک تعیین عوامل موثر بر اعتیاد در ایران با استفاده از تکنیک های آینده پژوهی

 

اعظم رستگاری

18

 بررسی اپیدمیولوژی پیامدهای مرتبط با سلامت و ارزیابی اقتصادی تصادفات موتورسواران منجر به بستری با استفاده از اطلاعات ثبتی سیستم ثبت حوادث ترافیکی شهر تبریز در سال 97

خاتمه یافته

حمید شریفی