۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

ردیف

عنوان طرح

وضعیت طرح

نام و نام خانوادگی

مجری اول (اصلی)

1

 تعین ساختار سنی و جنسی اندازه شبکه زنان شهر کرمان

 

محمد رضا بانشی

2

 بررسی شیوع سرطان پستان به روش بسط شبکه

خاتمه یافته

فرزانه ذوالعلی

3

 براورد میزان شفافیت اجتماعی سقط جنین در شهر کرمان

 

محمد رضا بانشی

4

 تحقق اهداف توسعه پایدار در بیماری های غیرواگیر در سطوح ملی و فروملی: مدلسازی با برآورد مبتنی بر سناریو

خاتمه یافته

علی اکبر حق دوست

5

 برآورد موارد مرگ و میر مرتبط با آنفلوانزا در استان و موارد بستری در شهر کرمان بین سال­های 1382 تا 1394

 

علی اکبر حق دوست

6

 مقایسه مدل های رگرسیون حاشیه ای مفصل گوسین و معادلات براورد تعمیم یافته و تابع استنباط درجه دوم در داده های طولی و خوشه ای در داده های پزشکی

خاتمه یافته

یونس جهانی

7

 نقش اطلاعات و آموزش درفاز پاسخ به بلایا:" تجارب مدیران رده میانی دانشگاه های علوم پزشکی و هلال احمر در فاز پاسخ در زلزله بم"

خاتمه یافته

فرزانه ذوالعلی

8

 مقایسه مدلهای پارامتری نمایی و وایبل به منظور بررسی عوامل موثر بر سن شروع مصرف شیشه در دادهای سانسور دو سویه

خاتمه یافته

مقدمه میرزایی رابر