۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

ردیف

عنوان طرح

وضعیت طرح

نام و نام خانوادگی

مجری اول (اصلی)

1

 تعیین تعداد تکثیر اولیه (R0) بیماری کرونا ویروس (کووید-19) با استفاده از مدل های چند بخشی در ایران و مقایسه آن با سایر کشور ها

 

عباس بهرامپور

2

 مدلسازی نیمه پارامتریک و پارامتریک داده های بقا، با گرایش روش رگرسیون مبتنی بر خوشه بندی

 

مقدمه میرزایی رابر

3

 تعیین میزان تست و میزان درمان هپاتیت سی برای رسیدن به اهداف سازمان جهانی بهداشت در جهت حذف موارد جدید و مرگ و میر در مصرف کنندگان تزریقی مواد در کشور ایران :یک مطالعه مدلسازی ریاضی

 

یونس جهانی

4

 بررسی عوامل خطر مرتبط با بستری شدن بیماران کووید-19 در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در بیمارستان افضلی پور شهر کرمان

 

یونس جهانی