۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

ردیف

عنوان طرح

وضعیت طرح

نام و نام خانوادگی

مجری اول (اصلی)

1

 ارزیابی سطح آمادگی و پاسخ واحدهای صنعتی و معدنی کشور نسبت به کووید-19 براساس چارچوب استانداردهای بین‌المللی

 

محبوبه اسحاقی

2

 مقایسه روش رگرسیونی و جورسازی نمره گرایش در برآورد اثر استفاده از دست دندان پارسیل و کامل بر روی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان

 

مقدمه میرزایی رابر

3

 پیش بینی مدل های رگرسیونی سری زمانی با استفاده از روش های یادگیری عمیق

 

عباس بهرامپور

4

 اندازه گیری، ارزیابی و مدلسازی تاثیر میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم ELF بر پارامترهای خونی و آنزیم های کبدی پرسنل شاغل در پست های برق فشار قوی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی در یک شرکت معدنی و صنعتی

 

سجاد زارع

5

 مقایسه روش های کلاس پنهان و کا-میانگین به منظور شناسایی زیر گروه های پنهان در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، دوازده سال پس از زمین لرزه بم

 

تانیا دهش

6

 بررسی میزان جذب صدای جاذب پشم سنگ تحت شرایط متفاوت و در فرکانس های مختلف، با استفاده از نرم افزار ENC (Enginnering Noise Control)

 

سجاد زارع