۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي  

 

اولویت های پژوهشی این مرکز مدل سازی های آماری و ریاضی نوین در حیطه علوم پزشکی می باشد.