۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ بهمن   

اعضای وابسته

حیطه تحقیقاتی

آقای میلاد احمدی

آمار زیستی

آقای دکتر مهدی افتخاری

هوش مصنوعی

خانم دکتر فاطمه افسری

هوش مصنوعی

آقای دکتر محسن بارونی

اقتصاد سلامت

آقای دکتر رضا پور موسی

آمار

خانم راضیه خواجه کاظمی

اپیدمیولوژی

خانم شیده رفعتی

آمار زیستی

آقای دکتر عظیم ریواز

ریاضی

آقای دکتر سجاد زارع

بهداشت حرفه ای

خانم زهرا زمانی نسب

آمار زیستی

خانم نویسادات سید قاسمی

آمار زیستی

آقای حمید رضا شرکا

اپیدمیولوژی

آقای علی کاراموزیان

آمار زیستی

آقای دکتر رضا گودرزی

اقتصاد سلامت

خانم مرضیه محمودی منش

آمار زیستی

آقای دکتر محمد رضا مولایی

ریاضی

آقای دکتر حسین مولوی

اپیدمیولوژی

آقای دکتر نوذر نخعی

پزشکی اجتماعی

آقای مهران نخعی

آمار زیستی

خانم رویا نیک بخت

آمار زیستی