۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان    تعداد بازدید : 2177

دکتر علی اکبر حقدوست

 

      - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   - مرتبه علمی: استاد

   تلفن       ۰۳۴۳۲۱۱۳۰۲۶

   ایمیل      ahaghdoost@kmu.ac.ir

 

 

دکتر محمد رضا بانشی

 

   - دکترای آمار زیستی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

  •  تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۰
  • ایمیل:

       rbaneshi۲@gmail.com