۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۹ مهر   

معرفی مرکز:

مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأسیس و در دی ماه 1390 موافقت اصولی شد. این مرکز وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد. هدف از تاسیس این مرکز، ایجاد یک محیط تحقیق آماری و ریاضی بوده که منجر به پیشرفت در طراحی و تجزیه و تحلیل تحقیقات در حوزه های مختلف در علوم بهداشتی گردد.

این مرکز از طریق مدل سازی های مفهومی، ریاضی و آماری در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی زمینه فهم دقیق تر مسائل پیچیده کنونی و آینده حوزه سلامت را فراهم می نماید. این موضوع برای سیاستگذان و تصمیم گیری های آنها  جهت حل مسائل کنونی و آینده بهداشتی بسیار حائز اهمیت می باشد.

این مرکز همواره در تلاش است که بتواند علاوه بر انجام تحقیقات موثر در حوزه علوم بهداشتی، به آموزش این علوم به دانشجویان و محققین نیز بپردازد. بطوری که با تولید محتوای اموزشی چند رسانه ای، کمک فراوانی به محققین نموده است.

ماموریت مرکز:

مرکز تحقیقات مدل سازی رسالت خود را علاوه بر پژوهش های نوین و بنیادی در زمینه های علوم بهداشتی، کمک و آموزش به دانشجویان و پژوهشگران علاقمند می داند. در واقع ماموریت مرکز به دو حیطه 1-تحقیق و پژوهش و 2- آموزش تقسیم می شود.

در بخش تحقیق و پژوهش، تلاش مرکز به انجام تحقیقات نوین و مدل سازی های آماری و ریاضی در حیطه های علوم بهداشتی است.

در بخش آموزش، تلاش مرکز به آموزش انواع مدل های آماری و ریاضی و مدل های اجرا شده توسط مرکز به پژوهشگران و دانشجویان و گسترش اجرای این مدل ها می باشد.

برنامه های راهبردی:

در بخش پژوهشی:

توانمندی انجام مدل های برآورد گروه های پنهان در جامعه

توانمندی انجام مدل های دینامیکی در زمینه های علوم بهاشتی در کشور

در بخش آموزشی:

برگزاری کارگاه ها و سمینار های در خصوص مدل سازی های آماری و ریاضی.

تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای عمومی و تخصصی  برای دانشجویان و پژوهشگران.

 

 

لینک مرکز در سامانه علم سنجی