۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر   

·         احترام به خلقت خداوند متعال و قوانین دقیق حاکم بر آن

·         حفظ و ارتقاء شأن انسان به عنوان مظهر علمی و قدرت الهی (خلیفه الهی)

·         احترام به مبانی تحقیقات بر پایه باورهای عمیق انسانی، اسلامی و بومی

·         اولویت دادن به حقوق مردم و جامعه و ترجیح آن بر هر تحقیقی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با حقوق جامعه در تضاد باشد.

·         بسط و توسعه دانش بشری به دور ازتعصب ­های کورکورانه گروهی و مؤسسه­ ای

·         جهت ­گیری فعالیت­ ها به سمت رفع نیازهای کشور و منطقه

·         کار تیمی و توانمندسازی اعضای مرکز در جهت دستیابی به اهداف

·         حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اخلاق پژوهشی

·         تسهیل ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور و نیز  تصمیم­ گیرندگان و سیاست­ گذاران

·         سرعت و دقت در انجام وظایف و شفافیت عملکرد