۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۲ تير    تعداد بازدید : 3434

 

 
آمار تعداد شرکت کنندگان و ... از مجموع 20 کارگاه برگزار شده، از سری مأموریت های ویژه توسعه دانش مدل سازی در علوم سلامت
 

تعداد مدرسین دعوت شده از خارج از شهر کرمان

 

تعداد شرکت کنندگانی که از مهمانسرای دانشگاه استفاده نمودند

تعداد دفعات اتصال سایر دانشگاه ها به جلسات کارگاهها

 

تعداد کل شرکت کنندگان به صورت حضوری

 

تعداد شرکت کنندگان حضوری از سایر دانشگاه ها

 

تعداد شرکت کنندگان حضوری از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

8 نفر

35 نفر

124 مرتبه

645 نفر

102 نفر

543 نفر