۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد    تعداد بازدید : 4362

 

تعداد کل

تعداد کارگاه های برگزار شده در سال 1396

تعداد کارگاه های برگزار شده در سال 1395

نام کارگروه برگزار کننده

12

4

8

کارگروه مدل سازی های آماری

3

1

2

کارگروه مدل سازی های ریاضی

2

0

2

کارگروه مدل سازی های اقتصادی

3

1

2

کارگروه مدل سازی های هوش مصنوعی

20

6

14

جمع کل