۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر    تعداد بازدید : 6577
  • خانم اعظم رستگاری

       دانشجوی دکتری پژوهشی

       حیطه های تحقیقاتی:

Biostatistics, Size Estimation

 Google scholar citations

Email address: az.rastegari@gmail.com                                                                                                                        

                                                                                                                                          

  • آقای میلاد احمدی

        کارشناسی ارشد آمار زیستی

      حیطه های تحقیقاتی:

 

Biostatistics, Dynamic Models

 

  • آقای فرشید شریفی

       کارشناسی ارشد آمار زیستی 

      حیطه های تحقیقاتی: