۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۱ تير    تعداد بازدید : 5853

عنوان کارگاه

کارگروه برگزار کننده

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

 تعداد دانشگاه های شرکت کننده به صورت آنلاین

Systematic Review and Meta Analysis  

مدل سازی های آماری

12-14 تیرماه

52

8

Decision Tree Modeling  

مدل سازی های آماری

14 مهر ماه

47

10

Estimation of Missing Data

مدل سازی های آماری

15 مهرماه

46

10

Tree Age Modeling

مدل سازی های اقتصادی

28-29 مهرماه

40

4

Time Series Analysis

مدل سازی های آماری

12-13 آبان ماه

47

7

Programming in Matlab

مدل سازی های هوش مصنوعی

19-20 آبان ماه

36

8

Numerical Methods in Modeling Problems

مدل سازی های ریاضی

26-27 آبان ماه

45

4

High Dimensional Data Analysis

مدل سازی های آماری

17-18 آذر ماه

38

6

Markov Modeling

مدل سازی های اقتصادی

24-25 آذر ماه

37

5

Data Mining in Medical Sciences

مدل سازی های ریاضی

1-2 دی ماه

40

12

Machine learning techniques and tools

مدل سازی های هوش مصنوعی

8-9 دی ماه

30

9

Recurrent Analysis and

Cure Models

 

مدل سازی های آماری

15-16 دی ماه

37

7

Size Estimation of Hidden

Groups

مدل سازی های آماری

18-19 اسفندماه

42

7