۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي    تعداد بازدید : 6792

مدیر کارگروه مدل سازی های ریاضی

آقای دکتر عظیم ریواز

حیطه های تحقیقاتی:

آنالیز عددی، جبر خطی عددی، روش های عددی در حل مسائل مدل سازی 

 

Google scholar citations

Email address: arivaz@uk.ac.ir

 

همکاران

 

خانم دکتر مهدیه عزیزیان

حیطه های تحقیقاتی:

آنالیز عددی، جبر خطی عددی، مدل سازی ریاضی سرطان،   مدل های دینامیکی

Google scholar citations

Email address: m_azizian@kmu.ac.ir

 

 

خانم دکتر سمیه زنگویی زاده

 حیطه های تحقیقاتی:

آنالیز عددی، جبر خطی عددی، محاسبات بازه ای

Google scholar citations

Email address: