۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر    تعداد بازدید : 7230

 

 مدیر کارگروه مدل سازی های آماری:

آقای دکتر محمد رضا بانشی

حیطه های تحقیقاتی:

 Missing data, HIV, Cancer, Addiction, Prediction Models

Google scholar citations

Email address: rbaneshi2@gmail.com

قائم مقام مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

خانم دکتر مقدمه میرزایی

حیطه های تحقیقاتی:

 

Google scholar citations

Email address:moghadameh_mirzai@yahoo.com

 

همکاران

 

 

 

 1. آقای دکتر یونس جهانی

حیطه های تحقیقاتی:

 

Google scholar citations

Email address:yonesjahani@yahoo.com

 

 

2. آقای دکتر رضا پور موسی

حیطه های تحقیقاتی:

Time series Analysis

Google scholar citations

Email address:pourm@uk.ac.ir