۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
بارگذاری ویدئو کارگاه High Dimensional Data Analysis
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
بارگذاری ویدئو کارگاه High Dimensional Data Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه High Dimensional Data Analysis
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
بارگذاری ویدئو کارگاه Numerical Methods in Modeling Problems
۱۳۹۵ جمعه ۱۵ بهمن
بارگذاری ویدئو کارگاه Numerical Methods in Modeling Problems
بارگذاری ویدئو کارگاه Numerical Methods in Modeling Problems
بارگذاری ویدئو کارگاه Programming in Matlab
۱۳۹۵ جمعه ۸ بهمن
بارگذاری ویدئو کارگاه Programming in Matlab
بارگذاری ویدئو کارگاه Programming in Matlab
بارگذاری ویدئو کارگاه Time series Analysis
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ دي
بارگذاری ویدئو کارگاه Time series Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Time series Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Estimation of Missing Data
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۱ دي
بارگذاری ویدئو کارگاه Estimation of Missing Data
بارگذاری ویدئو کارگاه Estimation of Missing Data
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه مقدماتی مرورساختار يافته و متاآناليز در STATA
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۱ دي
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه مقدماتی مرورساختار يافته و متاآناليز در STATA
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه مقدماتی مرورساختار يافته و متاآناليز در STATA
کارگاه Machine Learning Techniques and Tools برگزار گردید.
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دي
کارگاه Machine Learning Techniques and Tools برگزار گردید.
کارگاه Machine Learning Techniques and Tools برگزار گردید.
قرار گیری ویدئو کارگاه Decision Tree Modeling و فایل های آموزشی Research Methodology
۱۳۹۵ شنبه ۲۷ آذر
قرار گیری ویدئو کارگاه Decision Tree Modeling
قرار گیری ویدئو کارگاه Decision Tree Modeling و فایل های آموزشی Research Methodology
کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models برگزار شد.
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ آذر
کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models برگزار شد.
کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models برگزار شد.