۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
بارگذاری ویدئو کارگاه Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
بارگذاری مجموعه ویدئوهای آموزشی نرم افزار R
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۱ دي
بارگذاری ویدئو آموزش نرم افزار R
بارگذاری مجموعه ویدئوهای آموزشی نرم افزار R
بارگذاری ویدیو کارگاه Repeated Measures Analysis of variance
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
بارگذاری ویدیو کارگاه Repeated Measures Analysis
بارگذاری ویدیو کارگاه Repeated Measures Analysis of variance
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning2
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
بارگذاری ویدیو کارگاه Machine Learning2
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning2
بارگذاری ویدئو کارگاه Risk Analysis
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Risk Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Risk Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Structured Equation Modeling and its Applications
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Structured Equation Modeling and its Applications
بارگذاری ویدئو کارگاه Structured Equation Modeling and its Applications
بارگذاری ویدئو کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۸ تير
بارگذاری ویدئو کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
بارگذاری ویدئو کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
بارگذاری ویدئو کارگاه Simulation in Regression Studies
۱۳۹۶ شنبه ۱۳ خرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Simulation in Regression Studies
بارگذاری ویدئو کارگاه Simulation in Regression Studies
بارگذاری ویدئو کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
۱۳۹۶ شنبه ۶ خرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
بارگذاری ویدئو کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
بارگذاری ویدئو کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ ارديبهشت
بارگذاری ویدئو کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models
بارگذاری ویدئو کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models