۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
کارگاه Relative Survival Analysis using R برگزار شد.
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ آبان
برگزاری آنلاین کارگاه Relative Survival Analysis using R
کارگاه Relative Survival Analysis using R برگزار شد.
آپلود ویدیو سخنرانی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
آپلود ویدیو سخنرانی
آپلود ویدیو سخنرانی
اپلود ویدیو Classifying Microarray Samples
اپلود ویدیو Classifying Microarray Samples
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۲ مرداد
اپلود ویدیو Classifying Microarray Samples
اپلود ویدیو Classifying Microarray Samples
برگزاری پنل علمی
۱۳۹۹ شنبه ۳۱ خرداد
برگزاری پنل علمی
برگزاری پنل علمی
کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز
کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز
کارگاه تعیین حجم نمونه 1 برگزار شد.
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر
کارگاه تعیین حجم نمونه 1 برگزار شد.
کارگاه تعیین حجم نمونه 1 برگزار شد.
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
فراخوان پذیرش پروپوزال
فراخوان پذیرش پروپوزال
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي
فراخوان پذیرش پروپوزال
فراخوان پذیرش پروپوزال
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ فروردين
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim