۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
برگزاری جلسه با مدیریت بیمارستان شهید باهنر
۱۴۰۱ يکشنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری جلسه با مدیریت بیمارستان شهید باهنر
برگزاری جلسه با مدیریت بیمارستان شهید باهنر
مصوب شدن طرح تحقیقاتی با مرکز تحقیقات نصر
۱۴۰۰ جمعه ۲۷ اسفند
مصوب شدن طرح تحقیقاتی با مرکز تحقیقات نصر
مصوب شدن طرح تحقیقاتی با مرکز تحقیقات نصر
انتشار کتاب
انتشار کتاب
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ اسفند
کتاب مدل سازی و داده کاوری در داده های تحلیل بقا با تاکید بر نرم افزار R چاپ شد.
انتشار کتاب
انتشار کتاب
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
کتاب برآورد جمعیت های پنهان توسط انتشارات Springer چاپ شد.
انتشار کتاب
جدیدترین ویدیو های آموزشی بارگذاری شده
جدیدترین ویدیو های آموزشی بارگذاری شده
۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير
جدیدترین ویدیو های آموزشی بارگذاری شده
جدیدترین ویدیو های آموزشی بارگذاری شده
برگزاری کارگاه آمار بیزی1
برگزاری کارگاه آمار بیزی1
۱۳۹۹ شنبه ۲۳ اسفند
برگزاری کارگاه آمار بیزی1
برگزاری کارگاه آمار بیزی1
برگزاری کارگاه Exploratory Factor Analysis
برگزاری کارگاه Exploratory Factor Analysis
۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند
برگزاری کارگاه Exploratory Factor Analysis
برگزاری کارگاه Exploratory Factor Analysis
بارگذاری ویدیو کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد"
بارگذاری ویدیو کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد"
۱۳۹۹ پنج شنبه ۴ دي
ویدیو کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد" در وب سایت مرکز بارگذاری شد.
بارگذاری ویدیو کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد"
کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد" برگزار شد.
کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد"برگزار شد.
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ آذر
کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد"
کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد"برگزار شد.
بارگذاری ویدیو Relative Survival Analysis using R
۱۳۹۹ جمعه ۳۰ آبان
بارگذاری ویدیو Relative Survival Analysis using R
بارگذاری ویدیو Relative Survival Analysis using R