۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ يکشنبه ۴ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۵ ارديبهشت   

جلسه مشترک با مدیریت بیمارستان شهید باهنر کرمان، ریاست  پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و ریاست مرکز تحقیقات مدل سازی، در خصوص بررسی طرح مشترک تحقیقاتی در تاریخ 31 فروردین 1400 برگزار گردید.