۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۳ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۳ اسفند   
برگزاری کارگاه آمار بیزی1

کارگاه آمار بیزی 1 از سری ماموریت های ویژه توسعه دانش مدل سازی، در تاریخ 20 اسفند ماه 1399 با حضور مجازی 50 نفر از دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی برگزار شد.