۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ آذر   تعداد بازدید : 12166
کارگروه مدل سازی های آماری
کارگروه مدل سازی ریاضی
کارگروه مدل سازی های اقتصادی
کارگروه مدل سازی های هوش مصنوعی