۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

NSU

در مقاله که اخیرا با عنوان  “Thirthy years of the network scale up method”   از دانشگاه  پنسیلوانیا به چاپ رسیده است، سی سال سابقه روش Network Scale Up بررسی شده است که از 75 رفرنس مقاله، 22 رفرنس (حدود 30 درصد)  آن از کارهای مرکز مدلسازی درسلامت با همکاری مرکز اچ آی وی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده است و این خود نشان از سرآمد بودن مرکز در این زمینه است.

جهت دریافت مقاله اینجا کلیک نمایید.