۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

در افق برنامه با توکل و اتکاء بر خداوند متعال امید است تا مجموعه ­ای پویا و بالنده با تکیه بر ارزش­ های والای انسانی و اسلامی ایجاد گردد که در حرکت علمی خود سرآمد منطقه مدیترانه شرقی بوده و به عنوان یک مؤسسه شناخته شده علمی در سطح جهان در توسعه مبانی علمی مدلسازی در سلامت و کاربردی کردن آن برای حل مشکلات نقش مؤثری ایفا نماید به گونه­ ای که مثالی از موفقیت بر پایه تلاش بومی در سایه الطاف الهی مطرح گردد.