۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ آذر   تعداد بازدید : 5223
  • خانم اعظم رستگاری

       دانشجوی دکتری پژوهشی

       حیطه های تحقیقاتی:

Biostatistics, Size Estimation

 Google scholar citations

Email address: az.rastegari@gmail.com                                                                                                                        

 

  • خانم دکتر معصومه ادهمی 

          حیطه های تحقیقاطی:

 

                                                                                                                                                                                                                                        ​Bioinformatics

 Google scholar citations

Email address: masomeh.adham@gmail.com

 

                                                                                                                                          

  • آقای میلاد احمدی

        کارشناسی ارشد آمار زیستی

      حیطه های تحقیقاتی:

Biostatistics, Dynamic Models