۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر   تعداد بازدید : 4969

 

مدیر کارگروه مدل سازی های اقتصادی

آقای دکتر محسن بارونی

حیطه های تحقیقاتی:

Health Economics, Health Econometrics, CGE Modelling, Modelling in health care

Google scholar citations

Email address:mohsenbarooni@gmail.com

 

همکاران

 

 

 

آقای دکتر رضا گودرزی

حیطه های تحقیقاتی:

Health Economics, Economic Evaluation, Efficiency & Equity

Google  scholar citations

:Email address