۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
آپلود ویدیو سخنرانی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
آپلود ویدیو سخنرانی
آپلود ویدیو سخنرانی
برگزاری پنل علمی
۱۳۹۹ شنبه ۳۱ خرداد
برگزاری پنل علمی
برگزاری پنل علمی
کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز
کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز
کارگاه تعیین حجم نمونه 1 برگزار شد.
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر
کارگاه تعیین حجم نمونه 1 برگزار شد.
کارگاه تعیین حجم نمونه 1 برگزار شد.
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
فراخوان پذیرش پروپوزال
فراخوان پذیرش پروپوزال
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي
فراخوان پذیرش پروپوزال
فراخوان پذیرش پروپوزال
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ فروردين
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
بارگذاری ویدئو کارگاه Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
بارگذاری مجموعه ویدئوهای آموزشی نرم افزار R
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۱ دي
بارگذاری ویدئو آموزش نرم افزار R
بارگذاری مجموعه ویدئوهای آموزشی نرم افزار R