۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
تغییر زمان برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
تغییر زمان برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
تغییر زمان برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر
کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1
فراخوان پذیرش پروپوزال
فراخوان پذیرش پروپوزال
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي
فراخوان پذیرش پروپوزال
فراخوان پذیرش پروپوزال
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
بارگذاری وئدیوی کارگاه "Bioinformatics"
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ فروردين
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim
بارگذاری ویدئو کارگاه Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Selection of Appropriate Statistical Tests for Data Analysis
بارگذاری مجموعه ویدئوهای آموزشی نرم افزار R
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۱ دي
بارگذاری ویدئو آموزش نرم افزار R
بارگذاری مجموعه ویدئوهای آموزشی نرم افزار R
بارگذاری ویدیو کارگاه Repeated Measures Analysis of variance
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
بارگذاری ویدیو کارگاه Repeated Measures Analysis
بارگذاری ویدیو کارگاه Repeated Measures Analysis of variance
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning2
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
بارگذاری ویدیو کارگاه Machine Learning2
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning2
بارگذاری ویدئو کارگاه Risk Analysis
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Risk Analysis
بارگذاری ویدئو کارگاه Risk Analysis