۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
برگزاری کارگاه Exploratory Factor Analysis

 کارگاه Exploratory Factor Analysis در تاریخ 29 بهمن ماه 1399 با حضور آنلاین 60 نفر از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیات علمی برگزار گردید.