۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
بارگذاری ویدیو کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد"

ویدیو کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد" در وب سایت مرکز بارگذاری شد و از اینجا قابل دانلود می باشد.