۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد" برگزار شد.

کارگاه مطالعات طولی 1 "مطالعات قبل و بعد" در تاریخ 30 آذر ماه 1399 با حضور آنلاین حدود 70 نفر از دانشجویان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی

از دانشگاه های کشور از جمله (تهران، اصفهان، شیراز، آذرباجیجان غربی، مشهد و ... ) برگزار گردید.