۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

کارگاه Relative Survival Analysis using R در تاریخ 24 آبان 1399 با حضور 70 نفر از دانشجویان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور

از جمله (کرمان، کرمانشاه، تهران، همدان، شیراز، کردستان و ...)  برگزار شد.