۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

کارگاه تعیین حجم نمونه 1 در تاریخ 29 آبان برگزار گردید.

در این کارگاه حدود 30 نفر از دانشجویان، پژوهشگران واعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت نمودند.

برای مشاهده تصاویر کارگاه اینجا کلیک نمایید.