۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
برگزاری کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim

با سلام

احتراما،  به استحضار می رساند، کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim   در تاریخ های 29 , 30 فروردین ماه 1397 از ساعت 8 - 12 برگزار خواهد شد.

برگزار کننده: مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت 

مکان برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مدرسین:

جناب آقای دکتر بانشی، جناب آقای احمدی